Libriotech på...

Libriotech leverer tjenestene!

Koha logo

Koha er et fritt biblioteksystem. Dette innebærer at hele systemet er tilgjengelig under en fri lisens, og at hvem som helst fritt kan laste det ned og ta det i bruk.

Libriotech tilbyr alle nødvendige tjenester for bibliotek som ikke vil eller kan gjøre dette selv. Dette omfatter drift ("Koha-hotell"), brukerstøtte, bearbeiding og import av data, opplæring osv.

Interessert? Ta kontakt på post[alfakrøll]libriotech.no / 95158548, eller les mer...


Introduksjon til Koha sitt interne grensesnitt

Nicole Engard fra ByWater Solutions har laget denne 8 minutters introduksjonen til det interne grensesnittet i Koha 3.18:

Koha og Nasjonalt lånekort

Fra og med versjon 3.18 har Koha støtte for Nasjonalt lånekort.

Wiki-siden Norwegian national patron database gir detaljer om hvordan Koha må konfigureres for at integrasjonen skal fungere. Det er verdt å merke seg at p.t. må man være medlem av Biblioteksystemleverandørene i Norge for å få tilgang til all informasjon som er nødvendig for å fullføre konfigurasjonen. I praksis innebærer dette at Libriotech kan sette opp sine kunder til å snakke med Nasjonalt lånkort, mens bibliotek som velger å selv drifte Koha, eller å sette bort driften til en leverandør som ikke er medlem av Biblioteksystemleverandørene, ikke vil få tilgang til Nasjonalt lånekort.

Libriotech vil gi sin støtte til bibliotek som tar initiativ til å endre på denne situasjonen.

Sørsmål og svar

For en tid tilbake ble jeg stilt noen spørsmål om Koha. Her er svarene, under mottoet "bedre sent enn aldri":

Autoritetsregister: Hvilke muligheter har man for å importere? Kan man operere med et felles autoritetsregister for folkebibliotek/samarbeidsbibliotek? Navn og emneord eks.

Innledningsvis kan det være verdt å bemerke at Koha forholder seg til autoritetsposter i MARC-format. NORMARC har ikke støtte for dette, men det ville være relativt enkelt å sette opp en NORMARC-basert katalog til å bruke MARC21-poster for autoritetene.

Det er mulig å importere autoritetsposter via Z39.50. P.t. finnes det vel ikke noen kilder for norske autoritetsposter som er tilgjengelig via Z39.50. Men om flere bibliotek ønsket å samarbeide om et felles autoritetsregister kunne man se for seg at man satte opp en egen Koha-installasjon der alle de deltagene de bibliotekene samarbeidet om å vedlikeholde registeret, og at poster så ble overført til de enkelte bibliotekenes installasjoner, enten via Z39.50 eller ved at poster ble eksportert (til fil) fra "autoritets-installasjonen" og så importert i de ulike lokale installasjonene.

Kan man endre admininnstillinger for bare filial og ikke alle bibliotekene? (Eks ikke fuzzy query i publikumskatalogen?)

Nei, systempreferansene er globale.

Vi trenger å få treff i sambok/samsøk/tilsvarende i z39.50-søk. Hva skal til for å få opp igjen dette?

Dette er vel tjenester som er på vei ut, til fordel for Biblioteksøk. Generelt sett kan Koha importere poster fra alle kilder som er tilgjengelig via Z39.50 eller SRU. Den beste kilden for å hente poster er BIBSYS, som også omfatter Nasjonalbiblioteket sine samlinger.

Mulighet for å søke på dewey i publikumskatalogen - gjøre dewey klikkbart i trefflisten.

Å legge til flere indekser i nedtrekksmenyen til venstre for søkeboksen kan man få til ved hjelp av en liten JavaScript-snutt: Add additional searches to OPAC.

Å gjøre Dewey klikkbar kan sannsynligvis også oppnås med litt JavaScript. Ellers må man lage spesialtilpassede XSLT-stilark, noe som slettes ikke er umulig. Eller man kan argumentere for at dette bør være standard i Koha, og endre de standard stilarkene, slik at alle andre også drar nytte av denne endringen.

Er det mulig å få opp søkehistorikk?

Ja.

Pin-mulighet ved store bibliotek - mange lånere med samme navn, har en pinkode ved glemt lånekort for å sikre at det er rett låntaker (eks Stavanger)

Koha har selvsagt mulighet for å gi brukerne passord, og det er ikke noe i veien for å bruke en PIN-kode som passord. Men Koha har p.t. ikke muligheter for å sjekke at det bare er PIN-koder som legges inn som passord. På den annen side er jo PIN-koder elendinge passord...

Savnede felt fra Normarc - eks 096 599 691 etc. Kan man få inn felter? Hvordan går man frem for å ta vare på funksjonalitet man har i gammel katalog via bruk av disse feltene?

Alle de feltene som nevnes er lokale felter, dvs at NORMARC har satt av plass til dem, men ikke definert hva de skal brukes til. Det er det nok de ulike norske biblioteksystemene og -leverandørene som har gjort. Hvert enkelt bibliotek kan definere nye MARC-felter i Koha sine rammeverk etter behov, så å kunne lagre data i disse feltene er ikke noe problem. For å vise dataene i katalogen må man gjøre tilpasninger i XSLT stilark. Jeg er skeptisk til om Koha bør adpotere sær-felter fra andre systemer, men er gjerne med på å diskutere det. :-)

Innhøsting av global statistikk fra Koha

Fra og med Koha versjon 3.18.0 er det mulig å slå på (anonym) rapportering av statstikk om Koha-installasjonen din ved hjelp av systempreferansene som begynner på UsageStats*. Dataene samles og rapporteres på hea.koha-community.org.

Planen med dette er todelt:

  • Å dokumentere bruken av Koha over hele verden. Man får feks ofte høre at Koha er et "lite" system som egner seg for "små" bibliotek. Med data fra Hea kan vi dokumentere at det er alle slags bibliotek som bruker Koha. Det hadde også vært kjekt å kunne se for hvor mange poster, eksemplarer og lånere Koha er med på å administrere.
  • Systemet teller også hvilke innstillinger som er i bruk for en del systempreferanser. Dette vil kunne bidra til å gi utviklerne innblikk i hvordan Koha brukes og hvilke "features" som er mye eller lite brukt.

Deltagelse i denne innhøstingen av statstikk er selvsagt frivillig, og man må aktivt skru den på for å bidra.

Dokumentasjon på Koha sin wiki.

Relevante systempreferanser:

Nye systempreferanser i Koha 3.18

Stockholms universitetsbibliotek velger Koha!

For litt over en uke siden annonserte Stockholms universitetsbibliotek at de satser på Koha:

Det öppna och fria systemet Koha kommer att ersätta det nuvarande bibliotekssystemet Voyager efter ett beslut i bibliotekets ledningsgrupp december 2014. Koha ska fungera som cirkulationsmodul i en större systemarkitektur där det nationella LIBRIS-systemet är en nyckelkomponent.

Bakgrunden till beslutet är att det nuvarande systemet är gammalt och inte längre utvecklas i någon större utsträckning. Under 2014 har olika alternativ utvärderats, med fokus på två möjliga vägar framåt: att upphandla ett nytt cirkulationssystem eller att implementera en open source lösning. Eftersom det framgick att det inte fanns något separat cirkulationssystem att upphandla, utan att biblioteket skulle bli tvungna att upphandla ett komplett integrerats system (ILS), lades istället fokus vid open source spåret, där Koha framstod som det främsta alternativet.

Koha har under hösten 2014 testats och utvärderats, och funnits motsvara de behov och krav som biblioteket ställer på ett cirkulationssystem. Målsättningen är att Koha ska vara implementerat i slutet av 2015.

Prosjektrapport i PDF-format. English summary.

Det høres ut som SUB sine planer er ganske like dem som Deichman i Norge har - å bruke Koha til sirkulasjon og bygge nye, spennende ting rundt og på toppen av Koha. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg!

Koha - et aktivt prosjekt

Chris Cormack la rett før årsskiftet ut en bloggpost med en del tall som oppsumerer 2014 for Koha sin del. To av de mest interessant tallene er 87 og 34:

87 People had patches in Koha. There were 34 people who got their first patch in Koha this year.

Dette betyr at det var 87 mennesker som bidro med kode til Koha i 2014, og at 34 av disse var nye bidragsytere. Det lover bra for fremtiden!