Libriotech på...

Libriotech leverer tjenestene!

Koha logo

Koha er et fritt biblioteksystem. Dette innebærer at hele systemet er tilgjengelig under en fri lisens, og at hvem som helst fritt kan laste det ned og ta det i bruk.

Libriotech tilbyr alle nødvendige tjenester for bibliotek som ikke vil eller kan gjøre dette selv. Dette omfatter drift ("Koha-hotell"), brukerstøtte, bearbeiding og import av data, opplæring osv.

Interessert? Ta kontakt på post[alfakrøll]libriotech.no / 95158548, eller les mer...


God sommer!

Opptak fra Koha-konferanse i Finland

I går og i dag foregår det en Koha-konferanse i Finland. Den første dagen var på engelsk, mens den andre dagen er på finsk. Her er opptak av hele den første dagen:

(De ca 32 første minuttene viser bare programmet, så det er helt greit å hoppe litt fremover fra starten...)

Programmet:

  • Opening speech - Rebekka Pilppula, Director, Cultural and Library Services, City of Joensuu
  • Koha in Finland - Ari Mäkiranta, Library Director, Liperi Library
  • Keynote: Koha, story and history - Paul Poulain, one of the first contributor to Koha, former Release Manager of versions 2.0, 2.2, 3.8 and 3.10
  • Experiences of Koha in Lyon - Sonia Bouis, Study engineer - responsible for documentary information system, Jean Moulin - Lyon 3 University
  • Koha and Stockholm University Library - Inga Nyman Ambrosiani, Librarian and member of the Koha Project Team at Stockholm University Library
  • Creating better library services - Arve Søreide, Program Manager, Oslo Public Library

Koha 3.20 beta er her!

Det er litt over en uke til Koha 3.20 skal slippes. I mellomtiden kan vi kose oss med Koha 3.20 beta.

Tidsfristen for å få med nye "features" i denne versjonen er gått ut, men det er fortsatt rom for å få med feilrettinger. I det beta-versjonen ble sluppet inneholdt den følgende endringer:

Koha 3.20 (beta) is a major release, that comes with many new features. It includes 5 new features, 118 enhancements and 351 bugfixes.

Fra Norge har Deichman bidratt med 4 "patcher" (endringer) og Libriotech med 2.

Dersom du ønsker å være med på å teste denne beta-versjonen kan du gjøre det her:

Introduksjon til Koha sitt interne grensesnitt

Nicole Engard fra ByWater Solutions har laget denne 8 minutters introduksjonen til det interne grensesnittet i Koha 3.18:

Koha og Nasjonalt lånekort

Fra og med versjon 3.18 har Koha støtte for Nasjonalt lånekort.

Wiki-siden Norwegian national patron database gir detaljer om hvordan Koha må konfigureres for at integrasjonen skal fungere. Det er verdt å merke seg at p.t. må man være medlem av Biblioteksystemleverandørene i Norge for å få tilgang til all informasjon som er nødvendig for å fullføre konfigurasjonen. I praksis innebærer dette at Libriotech kan sette opp sine kunder til å snakke med Nasjonalt lånkort, mens bibliotek som velger å selv drifte Koha, eller å sette bort driften til en leverandør som ikke er medlem av Biblioteksystemleverandørene, ikke vil få tilgang til Nasjonalt lånekort.

Libriotech vil gi sin støtte til bibliotek som tar initiativ til å endre på denne situasjonen.

Sørsmål og svar

For en tid tilbake ble jeg stilt noen spørsmål om Koha. Her er svarene, under mottoet "bedre sent enn aldri":

Autoritetsregister: Hvilke muligheter har man for å importere? Kan man operere med et felles autoritetsregister for folkebibliotek/samarbeidsbibliotek? Navn og emneord eks.

Innledningsvis kan det være verdt å bemerke at Koha forholder seg til autoritetsposter i MARC-format. NORMARC har ikke støtte for dette, men det ville være relativt enkelt å sette opp en NORMARC-basert katalog til å bruke MARC21-poster for autoritetene.

Det er mulig å importere autoritetsposter via Z39.50. P.t. finnes det vel ikke noen kilder for norske autoritetsposter som er tilgjengelig via Z39.50. Men om flere bibliotek ønsket å samarbeide om et felles autoritetsregister kunne man se for seg at man satte opp en egen Koha-installasjon der alle de deltagene de bibliotekene samarbeidet om å vedlikeholde registeret, og at poster så ble overført til de enkelte bibliotekenes installasjoner, enten via Z39.50 eller ved at poster ble eksportert (til fil) fra "autoritets-installasjonen" og så importert i de ulike lokale installasjonene.

Kan man endre admininnstillinger for bare filial og ikke alle bibliotekene? (Eks ikke fuzzy query i publikumskatalogen?)

Nei, systempreferansene er globale.

Vi trenger å få treff i sambok/samsøk/tilsvarende i z39.50-søk. Hva skal til for å få opp igjen dette?

Dette er vel tjenester som er på vei ut, til fordel for Biblioteksøk. Generelt sett kan Koha importere poster fra alle kilder som er tilgjengelig via Z39.50 eller SRU. Den beste kilden for å hente poster er BIBSYS, som også omfatter Nasjonalbiblioteket sine samlinger.

Mulighet for å søke på dewey i publikumskatalogen - gjøre dewey klikkbart i trefflisten.

Å legge til flere indekser i nedtrekksmenyen til venstre for søkeboksen kan man få til ved hjelp av en liten JavaScript-snutt: Add additional searches to OPAC.

Å gjøre Dewey klikkbar kan sannsynligvis også oppnås med litt JavaScript. Ellers må man lage spesialtilpassede XSLT-stilark, noe som slettes ikke er umulig. Eller man kan argumentere for at dette bør være standard i Koha, og endre de standard stilarkene, slik at alle andre også drar nytte av denne endringen.

Er det mulig å få opp søkehistorikk?

Ja.

Pin-mulighet ved store bibliotek - mange lånere med samme navn, har en pinkode ved glemt lånekort for å sikre at det er rett låntaker (eks Stavanger)

Koha har selvsagt mulighet for å gi brukerne passord, og det er ikke noe i veien for å bruke en PIN-kode som passord. Men Koha har p.t. ikke muligheter for å sjekke at det bare er PIN-koder som legges inn som passord. På den annen side er jo PIN-koder elendinge passord...

Savnede felt fra Normarc - eks 096 599 691 etc. Kan man få inn felter? Hvordan går man frem for å ta vare på funksjonalitet man har i gammel katalog via bruk av disse feltene?

Alle de feltene som nevnes er lokale felter, dvs at NORMARC har satt av plass til dem, men ikke definert hva de skal brukes til. Det er det nok de ulike norske biblioteksystemene og -leverandørene som har gjort. Hvert enkelt bibliotek kan definere nye MARC-felter i Koha sine rammeverk etter behov, så å kunne lagre data i disse feltene er ikke noe problem. For å vise dataene i katalogen må man gjøre tilpasninger i XSLT stilark. Jeg er skeptisk til om Koha bør adpotere sær-felter fra andre systemer, men er gjerne med på å diskutere det. :-)