Libriotech på...

Koha - nå også med prisliste!

Libriotech har tenkt mye og lenge på hva som vil være en fornuftig prisstruktur for sine Koha-tjenester, og er nå endelig klar for å publisere en prisliste. Målet har vært at prisene skal være enkle og oversiktlige, og at prisnivået skal henge sammen med størrelsen på biblioteket.

Dette er ikke nødvendigvis siste ord i saken. Er du interessert i å ta i bruk Koha i ditt bibliotek, men føler at prisene i denne oversikten slår uheldig ut, så ta kontakt, så skal vi se om ikke vi kan bli enige allikevel.

Koha i Norge

Her er en oppsummering av "ståa" for det frie biblioteksystemet Koha i Norge pr i dag. Har du innspill på bibliotek som mangler eller andre forhold som burde være med så legg igjen en kommentar!

Hvem bruker Koha?

 • Ahmadiyya Muslim Jama'at
 • Buskerud fylkesbibliotek (til en samling på ca 1.000 filmer som skal være til lån for bibliotekene i fylket)
 • Fotogalleriet i Oslo
 • Husbanken
 • Kristiansand kulturskole
 • Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger
 • Lørenskog friskole
 • Westerdals Høyskole (tidligere NISS og NITH)
 • Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans i Trondheim (boksamlingen til arkivet, ca 10.000 titler + periodika, foreløpig til internt bruk)
 • Norsk Slektshistorisk Forening
 • Sjøkrigsskolen i Bergen
 • Solli DPS
 • Sonans Drammen
 • STAMI
 • Steinerskolen på Nesodden
 • Stiftelsen kirkeforskning (KIFO)
 • Time kommune, skolebibliotek (én felles installasjon, flere vil antagelig bli med etter hvert):
  • Frøyland skule
  • Frøyland ungdomsskule
  • Hognestad skule
  • Lye ungdomsskule
  • Rosseland skule

Følgende bibliotek har bestemt seg for å satse på Koha, men har ikke systemet i daglig bruk enda:

 • Deichmanske bibliotek (folkebiblioteket i Oslo)

Dessuten:

 • Bibliotekarutdanningen ved HiOA drifter individuelle Koha-installasjoner for alle sine studenter på bachelor-nivå.
 • Libriotech drifter personlige og kostnadsfrie Koha-installasjoner for ca 20 norske bibliotekmennesker.

Oversetting til bokmål

Versjon 3.16.x:

 • Publikumskatalogen: 100%
 • Internt grensesnitt: 89%
 • Systempreferanser: 100%
 • Hjelpetekster: 15%

Felles for OPAC og det interne grensesnittet er at strenger som kun forekommer i sammenheng med MARC21 og UNIMARC ikke er oversatt, men kopiert verbatim inn i oversettelsen. Dette er gjort fordi det p.t. ikke er noen som har hatt behov for å bruke Koha med disse MARC-dialektene i norsk oversettelse.

Oversetting til nynorsk

Oversettelsen til nynorsk har ikke vært vedlikeholdt, og er nå nede i 7%. En del av dette skyldes nok strenger der oversettelsen regnes som usikker, så det kan godt være at prosenten kunne økes en hel del med en relativt liten innsats.

Norske tilpasninger

Gjennomførte tilpasninger:

 • Støtte for NORMARC
 • Norske standardvalg og eksempeldata som kan importeres under installasjon

Kommende tilpasninger:

 • Støtte for NILL (den norske fjernlånsprotokollen)
 • Støtte for Nasjonalt lånekort
 • Støtte for autoritetsposter i MARC-format (basert på MARC21 sine rammeverk)

Utviklere

(Antall bidrag er oppdatert per 9. september 2014)

Hipp hurra for Libriotech!

I dag er det akkurat tre år siden Libriotech ble registrert i Enhetsregisteret!

Mye av det som har blitt utrettet i løpet av disse årene fremgår av kunde-siden (men ikke alt, jeg må se å få oppdatert den...).

Ellers er jeg også veldig fornøyd med å være oppe i 56 bidrag til Koha (selv om mye av det er relatert til NORMARC-implementeringen og representerer krefter som kunne og burde vært brukt på noe mere konstruktivt.)

Det ligger an til at den nærmeste fremtiden inneholder flere spennende prosjekter, så jeg gleder meg til de neste tre årene!

Koha 3.8 for bibliotekarer

Nicole Engard fra ByWater Solutions har tatt seg bryet med å lage Koha 3.8 Release Notes for Librarians:

... edited from the original release notes specifically for Koha users and Librarians

Den viktigste forskjellen fra den offisielle versjonen er at det lagt til masse lenker til dokumentasjonen og til feilmeldingsrapportene som ligger bak endringene som er gjort.

Kommer i Koha 3.10: Dagens sitat

Det er lenge (5 måneder) til Koha 3.10 skal komme, men nye egenskaper er i ferd med å bli lagt til. En av de første av et visst omfang er løsning for å vise "dagens sitat" på forsiden av publikumskatalogen:

Dagens sitat i Koha sin publikumskatalog

(Siden dette er så ferskt er teksten ikke oversatt enda.)

Dette er en små-sær funksjon som må slås på for å bli synlig og som mange kanskje ikke vil se nytten av, men den er uansett interessant fordi implementasjonen av funksjonene knyttet til innlegging og oppdatering av sitatene i kulissene benytter en del nye, "fancy" teknikker som vil kunne danne skole for hvordan lignende funksjoner implementeres i andre deler av Koha.

I det administrative grensesnittet finner du funksjonene for å legge inn sitater under Hjem > Verktøy > Edit quotes for QOTD feature. Du må slå på systempreferansen QuoteOfTheDay for at sitatene skal vises i publikumskatalogen. Og siden denne nye egenskapen ble en del av offisielle Koha i dag, må du selvsagt ha en helt opdatert Koha-installasjon, slik som den du finner her.

Nytt i Koha 3.8: Timeslån

Hittil har det bare vært mulig å angi lånetid i dager i Koha. Fra og med versjon 3.8 er det også mulig å angi lånetid i timer:

Innstilling for lånetid i timer

(Fra nedtrekksmenyen er det mulig å angi at lånetiden skal oppgis i dager eller timer.)

Det jeg lurer litt på er: Er det bibliotek i Norge som bruker lånetider i timer? Hvis ikke, er det fordi systemene ikke støtter det, eller er det fordi det ikke er bruk for det?