Libriotech på...

Presentasjon fra "Move fast and break things"

I dag har jeg har gleden av å snakke om fri programvare i Norske bibliotek på den danske konferansen Move fast and break things. Her er presentasjonen:

Video kommer visstnok etter hvert også.

Om å kikke under panseret

En av fordelene med fri programvare er at man kan "kikke under panseret", dvs inspisere nøyaktig hvordan systemet er bygget opp og fungerer. Koha har nettopp fått et verktøy som gjør dette enda enklere enn før: schema.koha-community.org. Her presenteres detaljer om hele databasestrukturen til Koha. Dokumentasjonssjef Nicole Engard er i ferd med å legge til kommentarer som forklarer hva alle kolonnene er og gjør, noe som vil gjøre denne ressursen enda mere verdifull. Rent praktisk vil denne ressursen kunne være til god hjelp for de som ønsker å hente ut avanserte rapporter og statistikker fra Koha. (Men det finnes selvsagt også rapport-verktøy som gjør at man slipper å grave seg ned i detaljene på dette nivået for å få ut interessant statistikk!)

Hvor vil DU ha KohaCon i 2012?

Den internasjonale Koha-konferansen KohaCon er i ferd med å bli en årlig begivenhet. Det har meldt seg to interessenter for å være vertskap i 2012:

  • Edinburgh, Scotland, UK
  • Reno, NV, USA

Du kan være med på å bestemme, ved å avgi din stemme innen 1. oktober!

Koha og Libriotech i "Bibliotekaren"

I Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekaren, nr 7/2011, er det en to siders artikkel om Koha: Gjennombrudd for Koha i Norge? og et 4 sider intervju med undertegnede: Med biblioteket i førersetet. Hele tidsskriftet kan også lastes ned som PDF. Enjoy!

Biblioteksøk og Koha

Nasjonalbiblioteket har annonsert at "[b]ibliotek som ønsker å levere data til Biblioteksøk og som ikke har fått OAI-PMH på plass" kan levere data via FTP. Lurer du på hvorfor Koha ikke er med på lista over systemer det kan mottas data fra? Det skyldes rett og slett at Koha støtter OAI-PMH "ut av boksen", og at man med Koha ikke trenger å betale ekstra for den funksjonaliteten som er en del av systemet. Med Koha får man et fullverdig biblioteksystem, ikke et lappeteppe av ekstramoduler og skjulte kostnader.

Når det er sagt skal det også sies at det gjenstår litt finpuss før dataene fra Koha tilfredsstiller NBs krav 100%, men jeg jobber med saken. Fortsettelse følger!

Gratulerer med dagen, Evergreen!

6. september fylte Evergreen, det "andre" frie biblioteksystemet, 5 år. Vi gratulerer!

Koha og søkegrupper

Dette er et spørsmål som har dukket opp noen ganger: Hvis flere bibliotek bruker den samme Koha-instansen, er det da mulig å søke i bare noen av dem? Det kan feks være en situasjon med flere folkebibliotek som bruker den samme installasjonen, og man ønsker å kunne avgrense et søk til ett av folkebibliotekene, med tilhørende filialer.

Svaret er ja, og Nicole Engard fra ByWater Solutions har laget en liten videosnutt som viser hvordan man setter dette opp og hvordan det fungerer:

Koha Newsletter: Volume 2/Issue 8: August 2011

Koha Newsletter holder koken, nå med ny redaktør (Daniel Grobani) og et par nye "spalter" (nye Koha-bibliotek og "sladder").

Koha 3.6 rykker nærmere!

Relase Manager Chris Cormack har sendt ut en påminnelse om følgende datoer:

  • Feature freeze – 22 September 23:59 UTC – From this point on, no new features will be considered for inclusion into 3.6.0
  • String freeze – 8 October 23:59 UTC – no bugs that change templates accepted after this point. This allows the translators to translate without things changing on them
  • Translations finished 18 October 23:59 UTC – Translations submitted, so that they can be tested before release
  • Release 22 October

Det som er aller mest verdt å merke seg her er fristen for oversettelser til versjon 3.6, som altså er 18. oktober.