Libriotech på...

Koha Newsletter: Volume 2/Issue 8: August 2011

Koha Newsletter holder koken, nå med ny redaktør (Daniel Grobani) og et par nye "spalter" (nye Koha-bibliotek og "sladder").

Koha 3.6 rykker nærmere!

Relase Manager Chris Cormack har sendt ut en påminnelse om følgende datoer:

  • Feature freeze – 22 September 23:59 UTC – From this point on, no new features will be considered for inclusion into 3.6.0
  • String freeze – 8 October 23:59 UTC – no bugs that change templates accepted after this point. This allows the translators to translate without things changing on them
  • Translations finished 18 October 23:59 UTC – Translations submitted, so that they can be tested before release
  • Release 22 October

Det som er aller mest verdt å merke seg her er fristen for oversettelser til versjon 3.6, som altså er 18. oktober.

Halvveis til Koha 3.6.0

Release Manager Chris Cormack har skrevet en interessant bloggpost om at vi nå er ca halvveis mellom Koha 3.4.0 og 3.6.0. Foreløpig er 23 nye "features" lagt til, 131 feil er rettet og 64(!) forskjellige mennesker har bidratt med kode, noe som lover godt for den kommende versjonen.

Som et lite bidrag til å bevege ting i den riktige retningen har undertegnede vært med på å dra i gang månedlige Global bug squashing days (GBSD) - dager da The Koha Community oppfordres til å bidra med å teste nye "patcher", oppdatere feilmeldinger, lukke feilmeldinger som er rettet opp osv. Neste GBSD er fredag 5. august og man trenger ikke å være utvikler/programmerer for å bidra, så her er det bare å hive seg med!

God sommer!

Libriotech prøver å ta seg litt ferie i juli, men kommer til å ha mobiltelefonen innen rekkevidde til en hver tid og sjekke e-post jevnlig, så både nye og gamle kunder er hjertelig velkomne til å ta kontakt når som helst om behovet melder seg!

Det handler om åpenhet

For meg er et av de viktigste salgsargumentene for fri programvare åpenhet. For Koha sin del manifesterer åpenheten seg for eksempel som åpen tilgang til alle de verktøyene som brukes i utviklingen av systemet:

Til sammen betyr denne åpenheten at alle som vil kan:

  • Følge med på alt som skjer i prosjektet
  • Engasjere seg i og påvirke det som skjer i prosjektet

I stedet for å være en passiv tilskuer som bare får vite om ting "after the fact" har man fulle muligheter til å engasjere seg direkte i prosjektet, og følge de delene av prosjektet man mener er viktige så tett man bare vil. Og det helt uten å spørre noen om lov eller være betalende kunde hos noen for å komme inn i det gode selskap.

Et annet viktig aspekt ved Koha sin åpenhet er knyttet til inkludering av kode. Det er fullt mulig å tenke seg et prosjekt som formelt sett er fri programvare, men der ett firma allikevel sitter med "bukta og begge endene" og bare lar egne ansatte bidra med kode. Da er prosjektet fritt bare i navnet, ikke i gavnet. Med Koha er det stikk motsatt: nye utviklere oppfordres aktivt til å bidra, noe som blant annet kommer til uttrykk i at det pr i dag er 145 utviklere som har fått koden sin inn i Koha. Et av de faglige høydepunktene for meg under KohaCon10 i Wellington var da Release Manager Chris Cormack satte av brorparten av en dag under hackfesten etter selve konferansen til å hjelpe meg og et par andre nykommere i gang med å hacke Koha.

Hvorfor er dette viktig? Fordi det er med på å sørge for at Koha er:

  • styrt av brukernes ønsker og behov, ikke ønskene til ett firma eller én klikk
  • åpent for nye idéer og nye måter å gjøre ting på
  • et attraktivt sted å være for flest mulig utviklere, noe som bidrar til raskere løsning på problemer, flere øyne til å oppdage feil og mangler, osv

På bakgrunn av dette blir ikke spørsmålet "hvorfor skal man ta sjansen på å bruke fri programvare", men heller "hvordan kan man ta sjansen på å bruke noe som ikke er fri programvare"!

Koha på svenska

Viktor Sarge skriver:

I onsdags den 15 juni presenterade Libris planen för nationell katalog. Jag var inbjuden att hålla en presentation av Koha och hur det kan stödja ett Librisorienterat arbetsflöde. Min presentation kan sammanfattas med det enkla ”Fria poster i ett fritt system”.

Presentasjonen kan sees her:

Klikk på tidslinja i avspilleren til du kommer til ca 57 minutter, så får du med deg Viktor sitt foredrag på en knapp halvtime, som dels handler om hva Koha er for noe, dels hvilke erfaringer de har gjort seg med Koha i Halland og dels hvordan Koha passer inn med den arbeidsflyten Libris ønsker seg i Sverige (som kanskje ikke er interessant for norske forhold). Vel verdt å høre på!

PS: Det er Libriotech som drifter Koha-installasjonen for Munkagårdsgymnasiet som Viktor snakker om, og det er undertegnede som har implementert "Facebook-integrasjonen" han viser frem.

PPS: For å finne et tall på hvor mange bibliotek som bruker Koha kan man, som Viktor har gjort, gjøre et enkelt søk etter "koha" i lib-web-cats. Pr i dag gir dette 1.307 treff, men det er helt sikkert en god del bibliotek som bruker Koha som ikke er registrert i denne databasen, så 1.307 er et absolutt minimumstall. Kanskje er det reelle tallet dobbelt så mange? Se også kartet over Koha-bibliotek, basert på de samme dataene.

Web-basert selvbetjening i Koha

Web-basert selvbetjening i Koha er noe flere har uttrykt interesse for. Nicole Engard fra ByWater Solutions har laget en liten gjennomgang av funksjonaliteten:

Se også relevante avsnitt i brukerhåndboka:

Libriotech 2 år

I går var det nøyaktig 2 år siden Libriotech ble registrert i Enhetsregisteret! Så langt har ikke markedsføring fått den plassen den burde hatt i foretaket, men ett og annet som forhåpentligvis vil kunne skape litt mer blest rundt Koha er under planlegging, så følg med!

Annoterte "release notes"

Sammen ned hver nye utgave av Koha kommer det en fil med "release notes", som oppsummerer endringene som har skjedd siden forrige utgave. Opplysningene i denne fila er korte og konsise, og kan kanskje være litt vanskelige å forholde seg til. Nicole Engard fra ByWater Solutions har gjort en sjau med å lenke de kortfattede opplysningene i "release note'n" for Koha 3.4 til de tilsvarende stedene i brukerhåndboka, for å gjøre det lettere å sette seg inn i hva endringene egentlig betyr for noe. Bra jobba!