Libriotech på...

Ny presentasjon av Koha - på norsk

I lengre tid har jeg savnet et sted å sende folk som vil vite mer om Koha. Dokumentasjonen inneholder alt for mye og detaljert informasjon og gir ikke en lettfattelig oversikt over hvilke muligheter som finnes. Den svenske rapporten Duger? Det är ett jättebra system! er bra for de som vil sette seg ned og lese en sammenhengde tekst, men den begynner å dra på åra i forhold til et system som er under svært aktiv utvikling.

Det jeg ønsket meg var en slags "brosjyre" på nett, som kunne starte med en overordnet beskrivelse og gi mulighet for å grave seg litt lenger ned i detaljene på de områdene man er interessert i. Først tenkte jeg å lage en PDF med LibreOffice sitt presentasjonsverktøy, men så slo det meg at jeg kunne gjøre det hakket bedre, og lage et lite nettsted som også kan fungere som en web-app på tavle-PCer og smart-telefoner. Og her er resultatet:

Screenshot av Koha-presentasjonen

Det gjenstår en hel del arbeid med å beskrive funksjonene i Koha mer inngående, men pr i dag burde det ihvertfall være mulig å få et overordnet innblikk i Koha gjennom denne presentasjonen.

(For de teknisk interesserte er presentasjonen laget med jQuery Mobile og et egenutviklet system jeg har kalt chowkaze, som er tilgjengelig som fri programvare.)

Karolinska Institutets Bibliotek vurderer Koha

Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har gjort en vurdering av valg av biblioteksystem for fremtiden, og Viktor Sarge oppsummerer rapporten (PDF) som har kommet ut av dette:

För närvarande har man valt att avvakta, men det ser inte ut att vara någon tvekan om vilken väg man vill gå den dagen det är dags för ett byte. Man skall heller inte förvånas över att valet är svårt. Det är alltid en tröskel att ställa om – särskilt när det gäller en så stor del som ett verksamhetskritiskt datasystem. Som de skriver i rapporten måste organisationen vara i rätt läge för att göra ett sådant byte.

Konklusjonen er altså at man ikke konkluderer, men avventer litt lenger med å ta en egentlig beslutning, noe som, slik jeg tolker rapporten, først og fremst skyldes interne forhold ved biblioteket. Vi krysser fingerne for at de gjør et fornuftig valg når de er modne for det! ;-)

Det kan kanskje være interessant å fremheve det KIB mener vil være Koha sine fordeler:

Strategiska fördelar

I och med att vi går över till open source får vi större kontroll över KIB:s systemarkitektur i allmänhet och vårt bibliotekssystem i synnerhet. Beroendet av en extern leverantör upphör så att vi lättare kan anpassa våra biblioteksnära system både till funktionalitet och innehåll. Vi får också bättre möjligheter att öppna upp vårt Koha-ILS mot andra system och kan dra nytta av andra datakällor.

Vi slipper de tekniska begränsningar som finns i Millennium i dag, och vårt beroende av Innovative som leverantör upphör.

Kostnaderna för support och underhåll minskar. Självfallet tillkommer utvecklingskostnader inom organisationen, men vi skaffar oss mer och värdefull erfarenhet av att arbeta med öppen källkod. Samtidigt finns redan kompetens på KIB inom de tekniker Koha bygger på.

Vi får möjlighet att skaffa oss globala samarbetspartner när det gäller Koha-utveckling, men även potentiella samarbeten med intresserade bibliotek i Sverige.

Sist och slutligen blir vi en föregångare i bibliotekssverige, i synnerhet bland universitets- och högskolebibliotek. Förmodligen bidrar det även till att uppmärksamheten och intresset för Koha ökar i Sverige, och att det rör om en aning i den svenska bibliotekssystemsgrytan.

Vel talt!

Tilgang til hele biblioteksystemet - når som helst, hvor som helst

Thomas Brevik deler sine erfaringer med aktiv bruk av iPad i bibliotekhverdagen, under tittelen Hvordan bruker jeg iPad i biblioteket?. Her heter det blant annet:

1. Oppslag – det er utrolig greit å bruke iPad til å søke i egen katalog for å verifisere. Dessverre får vi ikke tilgang til biblotekargrensesnittet i Mikromarc 3 på iPad, så jeg må bruke publikumskatalogen.

Hadde biblioteket til Thomas brukt Koha hadde ikke dette vært noen sak, i og med at Koha er 100% web-basert, også for de interne funksjonene!

En god ting...

... kan ikke sies for ofte:

Linked Open Data from europeana on Vimeo.

FOSS4LIB - oversikt over fri programvare for bibliotek

FOSS4LIB beskriver seg selv slik:

Is your library thinking about jumping into open source software, but not sure if you have the tools in place to succeed, or where to start? You've come to the right place.

Whether you are looking to decide if open source software is right for your library or need help finding what open source software package meets your needs, this site has the content and the community to help you with those decisions.

Kort fortalt er det en hendig oversikt over fri programvare-løsninger som kan være relevante for bibliotek, samt leverandører av tjenester knyttet til de ulike løsningene. Foreløpig er det registrert 29 ulike programmer, men dette tallet vil nok stige etter hvert som FOSS4LIB tiltrekker seg flere brukere. Koha og Libriotech er selvsagt med!

(Og om du lurer på hva "FOSS" er for noe så er det en forkortelse for Free and Open Source Software.)

Kohas 2011 i tall

Chris Cormack har samlet litt statistikk for Koha i 2011, og dette er hyggelig lesing:

Releases

 • We did 2 time based feature releases, 3.4.0 and 3.6.0
 • 9 Releases of 3.2.x (3.2.3 – 3.2.11)
 • 7 Releases of 3.4.x (3.4.1 – 3.4.7)
 • 2 Releases of 3.6.x (3.6.1, 3.6.2)
 • Thats a total of 20 releases in 2011

Developments

 • Switched to Template::Toolkit from HTML::Template::Pro
 • 1478 Bugs set to Needs Signoff
 • 1232 Were signed off
 • 1204 Bugs had patches pushed
 • 2184 commits to the code repository
 • 284 commits to the Document repository (The Koha manual)

Developers

 • 41 New developers added code to Koha in 2011
 • 167 Developers have added code to Koha since August 1999
 • Kohacon11 in India was a great success
 • We got our second husband and wife developer team

Sammen kan vi sørge for at 2012 ikke blir noe dårligere!

Kete 1.3 er her!

Walter McGinnis har nå sluppet Kete 1.3:

Kete 1.3 has been marked as the stable branch (i.e. officially gone from "feature frozen" to "released"). Kete 1.3 represents a huge amount of work beyond Kete 1.2. Many people and organizations have contributed inspiration, code, feedback, and funding to this effort (see Credits below for details). Thank you to the contributors and to everyone that uses Kete.

As usual, to grab the code see the downloads page for info on how or browse the code online at http://github.com/kete/kete/.

For de som ikke kjenner Kete så er det et slags wiki-møter-dokumenthåndteringssystem, beregnet på å la "communities" fortelle historien sin digitalt, med elektroniske dokumenter og tekst som knytter dem sammen. Se Kete Horowhenua for et eksempel. Kete ble startet av Horowhenua Library Trust, de samme som startet Koha, og systemet har støtte for integrering med Koha.