Libriotech på...

Koha 3.6.0 er her!

Koha 3.6.0 er her! Kan testes (på norsk) her. De interne delene er for tiden bare ca 20% oversatt, men dette jobbes det med...

KohaCon12 i Edinburgh, Skottland!

I går ble det annonsert at den årlige Koha-konferansen i 2012 skal avholdes i Edinburgh, Skottland. Dette turde være godt nytt for alle i Norge (og Norden) som er interessert i Koha!

Det er verdt å understreke at dette er en unik mulighet til å treffe og knytte kontakter med andre som bruker Koha fra hele verden - samt en mulighet for å møte de som utvikler Koha ansikt til ansikt. Og at det sannsynligvis blir en del år til neste gang anledningen byr seg i Europa!

(Norwegian har bare lagt ut billetter frem til mars 2012, men da er det ihvertfall mulig å reise tur-retur Oslo-Edinburgh for 740 kr...)

Ta vel i mot: Donum

Donum ble stiftet 4. oktober 2011. Her er "formålsparagrafen" fra vedtektene:

Foretaket har som formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i oppbygging, utvikling og forvaltning av programvare, oversettelser, kunnskap og nettverk, samt formidling av relevante oppdrag, generering av spin-off og brukernytte, ved å øke og fremme kunnskap om og bistå utvikling og levering av arbeider og tjenester forbundet med frie biblioteksystemer (biblioteksystemer basert på fri programvare) og fremme verdiene disse bygger på i offentlig og privat sektor. Hovedaktivitetene er å organisere og kvalitetssikre oversettelser, bidra til markedsføring av, kursing i og videreutvikling av Koha og annen fri programvare til biblioteksektoren i Norge, og virke som et nettverk og drive fora og møteplasser for aktører og personer innen virkeområdet, gjennom f.eks. å arrangere brukermøter, brukerforum, seminarer, konferanser o.l. [Mine uthevinger.]

Libriotech støtter selvsagt opp om dette formålet, og Magnus Enger ble valgt inn i det første styret på stiftelsesmøtet.

Vi oppfordrer alle som interesserer seg for Koha og annen fri programvare for bibliotek til å melde seg inn - fullt medlemskap innebærer et andelsinnskudd på kr 1.000 + en medlemskontingent på p.t. kr 600. Støttemedlemmer betaler bare kontingent, ikke andelsinnskudd. Det finnes rabatter for studenter m.fl.

Koha 3.6 er på vei

Foreløpig er det 66 nye "features" og 286 feilrettinger som blir med, men det kan godt være disse tallene blir høyere! Lanseringsdato er 22. oktober.

Presentasjon fra "Move fast and break things"

I dag har jeg har gleden av å snakke om fri programvare i Norske bibliotek på den danske konferansen Move fast and break things. Her er presentasjonen:

Video kommer visstnok etter hvert også.

Om å kikke under panseret

En av fordelene med fri programvare er at man kan "kikke under panseret", dvs inspisere nøyaktig hvordan systemet er bygget opp og fungerer. Koha har nettopp fått et verktøy som gjør dette enda enklere enn før: schema.koha-community.org. Her presenteres detaljer om hele databasestrukturen til Koha. Dokumentasjonssjef Nicole Engard er i ferd med å legge til kommentarer som forklarer hva alle kolonnene er og gjør, noe som vil gjøre denne ressursen enda mere verdifull. Rent praktisk vil denne ressursen kunne være til god hjelp for de som ønsker å hente ut avanserte rapporter og statistikker fra Koha. (Men det finnes selvsagt også rapport-verktøy som gjør at man slipper å grave seg ned i detaljene på dette nivået for å få ut interessant statistikk!)

Hvor vil DU ha KohaCon i 2012?

Den internasjonale Koha-konferansen KohaCon er i ferd med å bli en årlig begivenhet. Det har meldt seg to interessenter for å være vertskap i 2012:

  • Edinburgh, Scotland, UK
  • Reno, NV, USA

Du kan være med på å bestemme, ved å avgi din stemme innen 1. oktober!

Koha og Libriotech i "Bibliotekaren"

I Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekaren, nr 7/2011, er det en to siders artikkel om Koha: Gjennombrudd for Koha i Norge? og et 4 sider intervju med undertegnede: Med biblioteket i førersetet. Hele tidsskriftet kan også lastes ned som PDF. Enjoy!

Biblioteksøk og Koha

Nasjonalbiblioteket har annonsert at "[b]ibliotek som ønsker å levere data til Biblioteksøk og som ikke har fått OAI-PMH på plass" kan levere data via FTP. Lurer du på hvorfor Koha ikke er med på lista over systemer det kan mottas data fra? Det skyldes rett og slett at Koha støtter OAI-PMH "ut av boksen", og at man med Koha ikke trenger å betale ekstra for den funksjonaliteten som er en del av systemet. Med Koha får man et fullverdig biblioteksystem, ikke et lappeteppe av ekstramoduler og skjulte kostnader.

Når det er sagt skal det også sies at det gjenstår litt finpuss før dataene fra Koha tilfredsstiller NBs krav 100%, men jeg jobber med saken. Fortsettelse følger!