Libriotech på...

Hvor vil DU ha KohaCon i 2012?

Den internasjonale Koha-konferansen KohaCon er i ferd med å bli en årlig begivenhet. Det har meldt seg to interessenter for å være vertskap i 2012:

 • Edinburgh, Scotland, UK
 • Reno, NV, USA

Du kan være med på å bestemme, ved å avgi din stemme innen 1. oktober!

Koha og Libriotech i "Bibliotekaren"

I Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekaren, nr 7/2011, er det en to siders artikkel om Koha: Gjennombrudd for Koha i Norge? og et 4 sider intervju med undertegnede: Med biblioteket i førersetet. Hele tidsskriftet kan også lastes ned som PDF. Enjoy!

Biblioteksøk og Koha

Nasjonalbiblioteket har annonsert at "[b]ibliotek som ønsker å levere data til Biblioteksøk og som ikke har fått OAI-PMH på plass" kan levere data via FTP. Lurer du på hvorfor Koha ikke er med på lista over systemer det kan mottas data fra? Det skyldes rett og slett at Koha støtter OAI-PMH "ut av boksen", og at man med Koha ikke trenger å betale ekstra for den funksjonaliteten som er en del av systemet. Med Koha får man et fullverdig biblioteksystem, ikke et lappeteppe av ekstramoduler og skjulte kostnader.

Når det er sagt skal det også sies at det gjenstår litt finpuss før dataene fra Koha tilfredsstiller NBs krav 100%, men jeg jobber med saken. Fortsettelse følger!

Gratulerer med dagen, Evergreen!

6. september fylte Evergreen, det "andre" frie biblioteksystemet, 5 år. Vi gratulerer!

Koha og søkegrupper

Dette er et spørsmål som har dukket opp noen ganger: Hvis flere bibliotek bruker den samme Koha-instansen, er det da mulig å søke i bare noen av dem? Det kan feks være en situasjon med flere folkebibliotek som bruker den samme installasjonen, og man ønsker å kunne avgrense et søk til ett av folkebibliotekene, med tilhørende filialer.

Svaret er ja, og Nicole Engard fra ByWater Solutions har laget en liten videosnutt som viser hvordan man setter dette opp og hvordan det fungerer:

Koha Newsletter: Volume 2/Issue 8: August 2011

Koha Newsletter holder koken, nå med ny redaktør (Daniel Grobani) og et par nye "spalter" (nye Koha-bibliotek og "sladder").

Koha 3.6 rykker nærmere!

Relase Manager Chris Cormack har sendt ut en påminnelse om følgende datoer:

 • Feature freeze – 22 September 23:59 UTC – From this point on, no new features will be considered for inclusion into 3.6.0
 • String freeze – 8 October 23:59 UTC – no bugs that change templates accepted after this point. This allows the translators to translate without things changing on them
 • Translations finished 18 October 23:59 UTC – Translations submitted, so that they can be tested before release
 • Release 22 October

Det som er aller mest verdt å merke seg her er fristen for oversettelser til versjon 3.6, som altså er 18. oktober.

Halvveis til Koha 3.6.0

Release Manager Chris Cormack har skrevet en interessant bloggpost om at vi nå er ca halvveis mellom Koha 3.4.0 og 3.6.0. Foreløpig er 23 nye "features" lagt til, 131 feil er rettet og 64(!) forskjellige mennesker har bidratt med kode, noe som lover godt for den kommende versjonen.

Som et lite bidrag til å bevege ting i den riktige retningen har undertegnede vært med på å dra i gang månedlige Global bug squashing days (GBSD) - dager da The Koha Community oppfordres til å bidra med å teste nye "patcher", oppdatere feilmeldinger, lukke feilmeldinger som er rettet opp osv. Neste GBSD er fredag 5. august og man trenger ikke å være utvikler/programmerer for å bidra, så her er det bare å hive seg med!

God sommer!

Libriotech prøver å ta seg litt ferie i juli, men kommer til å ha mobiltelefonen innen rekkevidde til en hver tid og sjekke e-post jevnlig, så både nye og gamle kunder er hjertelig velkomne til å ta kontakt når som helst om behovet melder seg!

Det handler om åpenhet

For meg er et av de viktigste salgsargumentene for fri programvare åpenhet. For Koha sin del manifesterer åpenheten seg for eksempel som åpen tilgang til alle de verktøyene som brukes i utviklingen av systemet:

Til sammen betyr denne åpenheten at alle som vil kan:

 • Følge med på alt som skjer i prosjektet
 • Engasjere seg i og påvirke det som skjer i prosjektet

I stedet for å være en passiv tilskuer som bare får vite om ting "after the fact" har man fulle muligheter til å engasjere seg direkte i prosjektet, og følge de delene av prosjektet man mener er viktige så tett man bare vil. Og det helt uten å spørre noen om lov eller være betalende kunde hos noen for å komme inn i det gode selskap.

Et annet viktig aspekt ved Koha sin åpenhet er knyttet til inkludering av kode. Det er fullt mulig å tenke seg et prosjekt som formelt sett er fri programvare, men der ett firma allikevel sitter med "bukta og begge endene" og bare lar egne ansatte bidra med kode. Da er prosjektet fritt bare i navnet, ikke i gavnet. Med Koha er det stikk motsatt: nye utviklere oppfordres aktivt til å bidra, noe som blant annet kommer til uttrykk i at det pr i dag er 145 utviklere som har fått koden sin inn i Koha. Et av de faglige høydepunktene for meg under KohaCon10 i Wellington var da Release Manager Chris Cormack satte av brorparten av en dag under hackfesten etter selve konferansen til å hjelpe meg og et par andre nykommere i gang med å hacke Koha.

Hvorfor er dette viktig? Fordi det er med på å sørge for at Koha er:

 • styrt av brukernes ønsker og behov, ikke ønskene til ett firma eller én klikk
 • åpent for nye idéer og nye måter å gjøre ting på
 • et attraktivt sted å være for flest mulig utviklere, noe som bidrar til raskere løsning på problemer, flere øyne til å oppdage feil og mangler, osv

På bakgrunn av dette blir ikke spørsmålet "hvorfor skal man ta sjansen på å bruke fri programvare", men heller "hvordan kan man ta sjansen på å bruke noe som ikke er fri programvare"!