Libriotech på...

Hylte blir første svenske folkebibliotek som velger Koha

Dagens gladnyhet fra Sverige: Hylte väljer fria bibliotekssystemet Koha:

Hylte väljer det fria systemet Koha som sitt biblioteksdatasystem för framtiden. En migrering till Koha genomförs 2012-2013 i samarbete med Regionbibliotek Halland i ett projekt finansierat av Region Halland.

Bibliotekssystemet Koha är något så ovanligt som ett datasystem för bibliotek med en licens som låter alla fritt använda systemet, modifiera det och sprida det vidare till andra. Det ägs och utvecklas i en global gemenskap av bibliotek, enskilda och företag. Att varje användare uttryckligen äger sitt system gör att den som har kompetensen själv kan utveckla och drifta systemet. Den som inte vill göra det kan vända sig till något av de 30-tal företag runtom i världen som säljer Koha-relaterade tjänster. Till skillnad från de system som dominerar marknaden idag är det också enkelt att byta leverantör men behålla sitt system.

Når kommer det første norske folkebiblioteket etter, mon tro?

Bli kjent med Koha - utvidet påmeldingsfrist!

Siden Bli kjent med Koha på Litteraturhuset i Oslo onsdag 7. november 2012 ikke er fulltegnet utvider vi påmeldingsfristen med en uke, til fredag 19. oktober klokka 16.00.

Så langt er det påmeldt deltagere fra:

 • 3 fagbibliotek
 • 1 folkebibliotek
 • 1 fylkesbibliotek

bibkat - nå også for Sverige og Danmark

Libriotech sine driftede Koha-installasjoner har til nå være tilgjengelige som underdomener til bibkat.no. Men nå har vi sikret oss bibkat.se og bibkat.dk også, og kan dermed tilby adresser på formen dittbibliotek.bibkat.se og ditbibliotek.bibkat.dk.

Foreløpig er det to svenske bibliotek som nyter godt av dette, men ingen danske. Hvem har lyst til å bli det første? :-)

Katalogisering i Koha 3.8

Flittige Nicole Engard fra ByWater Solutions har laget en screencast på nesten 7 minutter, som dekker ulike fremgangsmåter for å få bibliografiske poster inn i Koha:

Mulighetene som omtales er:

 1. Import av poster fra eksterne kilder
 2. Kopikatalogisering (via Z39.50)
 3. Grunnkatalogisering

Koha - demokrati i praksis

Koha-demokratiet har avholdt valg i dag, og Chris Cormack oppsumerer resultatet på ypperlig vis:

Last night on IRC the Koha Community elected a new release team, for the 3.12 release. Once again it is a nicely mixed team, there are 16 people involved, from 8 different countries (India, New Zealand, USA, Norway, Germany, France, Netherlands, Switzerland) and four of the 12 roles are filled by women.

Libriotech er stolt over å ha blitt vist fornyet tillit i en bitteliten rolle som Bug Wrangler

Bibliotekarskapt dokumentasjon

Med noen proprietære biblioteksystemer er dokumentasjonen en nøye bevoktet hemmelighet som man må ha brukernavn og passord for å få tilgang til. Med det frie biblioteksystemet Koha kan hvem som helst lage den dokumentasjonen de selv måtte ønske, som supplement til den offisielle. Øysten Drabløs ved Sykkylven ungdomsskule har gjort nettopp det:

Koha er (mye) mer enn Libriotech!

Av og til får jeg høre at Koha er for sårbart til å satse på, fordi det bare er jeg som driver med det. Dette er en misforståelse som burde være relativt enkel å oppklare:

 • Internasjonalt er det mer enn 30 små og store selskaper som gjør det samme som Libriotech, dvs selger tjenester knyttet til Koha. De største per i dag er nok Libriotech sin franske samarbeidspartner BibLibre, med 19 ansatte. Og alle disse selskapene bidrar til å forbedre den samme programvaren. Dette er kanskje en fremmed tanke når man er vant til lukket programvare, men innen fri programvare er det nettopp slik det fungerer.
 • I tillegg til Koha-selskapene kommer det også bidrag fra utviklere som er ansatt i bibliotek som bruker Koha. Rijksmuseum i Nederland var for eksempel en viktig bidragsyter til versjon 3.8.0.
 • Per 3. september er det 189 mennesker som har bidratt med kode til Koha. (I tillegg er det et antall mennesker som bidrar med dokumentasjon, oversetting osv som ikke kommer med i dette tallet.)
 • Disse høye tallene skyldes ikke bare at Koha har en lang historie (12 år). I den nyeste hovedversjonen (3.8.0) var det med bidrag fra 71 utviklere, fordelt på 26 organisasjoner. Disse bidragene kom i løpet av en 6 måneders periode.

Så med andre ord: Koha er heldigvis mye mer enn bare Libriotech!

Bli kjent med Koha på Litteraturhuset i Oslo onsdag 7. november 2012

Koha logo

Hva: Introduksjon til det frie biblioteksystemet Koha.

Målgruppe: Bibliotek som lurer på om Koha kan være noe å satse på.

Hvor: Litteraturhuset i Oslo, nærmere bestemt Kverneland i 2. etasje.

Når: Onsdag 7. november, klokka 10-16.

Pris: Gratis!

Ta med: Det vil være en fordel å ha med egen laptop, siden mye tid vil bli brukt på praktisk utprøving av Koha. Litteraturhuset har trådløst nettverk.

Hashtag: #kohanor

Program

 • 10.00-10.15 - Velkommen, introduksjon
 • 10.15-10.45 - Introduksjon til fri programvare
 • 10.45-11.00 - Pause
 • 11.00-12.00 - Introduksjon til Koha som prosjekt
  • Hvem bruker Koha i Norge
  • Hvem bruker Koha internasjonalt (på engelsk v/Katrin Fischer, nyvalgt Quality Assurance Manager for Koha 3.12)
  • Hvordan er utvikling og "community" organisert
  • Overblikk over Kohas egenskaper
 • 12.00-12.30 - Enkel lunsj (Libriotech spanderer)
 • 12.30-13.00 - Hva gjør Libriotech?
 • 13.00-16.00 - Presentasjon og utprøving av Koha i praksis. Vi legger inn pauser
  der det faller naturlig, og avlsutter når alle er fornøyde.

  • Katalogisering
  • Lånere
  • Utlån
  • OPAC
  • Tidsskrift
  • Innkjøpsmodul
  • Autoritetsregister
  • Statistikk, rapporter
  • Administrasjon

Med forbehold om endringer.

Påmelding: Arrangementet er nå fullbooket, med 20 påmeldte.

Koha - nå også med prisliste!

Libriotech har tenkt mye og lenge på hva som vil være en fornuftig prisstruktur for sine Koha-tjenester, og er nå endelig klar for å publisere en prisliste. Målet har vært at prisene skal være enkle og oversiktlige, og at prisnivået skal henge sammen med størrelsen på biblioteket.

Dette er ikke nødvendigvis siste ord i saken. Er du interessert i å ta i bruk Koha i ditt bibliotek, men føler at prisene i denne oversikten slår uheldig ut, så ta kontakt, så skal vi se om ikke vi kan bli enige allikevel.

Koha i Norge

Her er en oppsummering av "ståa" for det frie biblioteksystemet Koha i Norge pr i dag. Har du innspill på bibliotek som mangler eller andre forhold som burde være med så legg igjen en kommentar!

Hvem bruker Koha?

 • Buskerud fylkesbibliotek (til en samling på ca 1.000 filmer som skal være til lån for bibliotekene i fylket)
 • Fotogalleriet i Oslo
 • Husbanken
 • Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger
 • Lørenskog friskole
 • Westerdals Høyskole (tidligere NISS og NITH)
 • Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans i Trondheim (boksamlingen til arkivet, ca 10.000 titler + periodika, foreløpig til internt bruk)
 • Sjøkrigsskolen i Bergen
 • Solli DPS
 • Sonans Drammen
 • Steinerskolen på Nesodden
 • Stiftelsen kirkeforskning (KIFO)
 • Time kommune, skolebibliotek (én felles installasjon, flere vil antagelig bli med etter hvert):
  • Frøyland skule
  • Frøyland ungdomsskule
  • Hognestad skule
  • Lye ungdomsskule
  • Rosseland skule

Dessuten:

 • Bibliotekarutdanningen ved HiOA drifter individuelle Koha-installasjoner for alle sine studenter på bachelor-nivå.
 • Libriotech drifter personlige og kostnadsfrie Koha-installasjoner for ca 20 norske bibliotekmennesker.

Oversetting til bokmål

Versjon 3.16.x:

 • Publikumskatalogen: 100%
 • Internt grensesnitt: 89%
 • Systempreferanser: 100%
 • Hjelpetekster: 15%

Felles for OPAC og det interne grensesnittet er at strenger som kun forekommer i sammenheng med MARC21 og UNIMARC ikke er oversatt, men kopiert verbatim inn i oversettelsen. Dette er gjort fordi det p.t. ikke er noen som har hatt behov for å bruke Koha med disse MARC-dialektene i norsk oversettelse.

Oversetting til nynorsk

Oversettelsen til nynorsk har ikke vært vedlikeholdt, og er nå nede i 7%. En del av dette skyldes nok strenger der oversettelsen regnes som usikker, så det kan godt være at prosenten kunne økes en hel del med en relativt liten innsats.

Norske tilpasninger

Gjennomførte tilpasninger:

 • Støtte for NORMARC
 • Norske standardvalg og eksempeldata som kan importeres under installasjon

Kommende tilpasninger:

 • Støtte for NILL (den norske fjernlånsprotokollen)
 • Støtte for Nasjonalt lånekort
 • Støtte for autoritetsposter i MARC-format (basert på MARC21 sine rammeverk)

Utviklere

(Antall bidrag er oppdatert per 9. september 2014)