Libriotech på...

Gode nyheter fra Tyrkia

Utdrag fra en melding på den internasjonale Koha-lista i går:

This project initiated by "Republic of Turkey Ministry of Culture and
Tourism" and "Near East University".
The project itself aims to migrate all the Public Libraries that are
operating under authority of Ministry of Culture and Tourism.
And this makes up to total 1112 branches, with more than 800.000 users
total and approx. 8.000.000 bibliographic records currently.
Also it's anticipated that this movement will bring great attraction from
other libraries located around the country and also from some other
organisations as well.

Yay!

Koha og Web-statistikk

Ed Veal fra ByWater har publisert en bloggpost med tittelen Koha Web Stats Using Google Analytics, og Chris Cormack har svart med Using Piwik for website traffic analysis with Koha.

Både Google Analytics og Piwik gjør en god jobb med å holde orden på statstikk over besøkende på et nettsted, men Libriotech vil hevde at Piwik, som fri programvare, har noen fordeler:

 • Den som sitter på Piwik-installasjonen har full kontroll over egne data og hvordan de lagres.
 • Hvem vet hvordan Google egentlig utnytter dataene fra Analytics, for eksempel ved å kombinere dem med data fra andre kilder?

På grunn av dette tilbyr Libriotech alle sine Koha-kunder gratis bruk av Piwik i forbindelse med Koha-installasjonen sin. Og vi har også nylig støttet videre utvikling av Piwik med et mindre beløp.

Mens vi venter...

Anonymisering av lånehistorikk i Koha

Standardinnstillingen i Koha er at lånehistorikk tas vare på, noe som ikke er i tråd med norske lover og regler. For å være innenfor lovverket må en av to ting gjøres:

Forberedelser

Uavhengig av hvilken løsning man velger må systempreferansen AnonymousPatron fylles med lånernummeret (dvs "borrowernumber", ikke kortnummer eller strekkode) til en fiktiv låner. Ved anonymisering vil de faktiske lånernummerne bli byttet ut med nummeret fra denne systempreferansen, slik at det ikke lenger blir mulig å spore et lån tilbake til en konkret låner, samtidig som det er mulig å ta ut statistikk på hva som ble lånt når osv.

Manuell løsning

I det interne grensesnittet kan man gå til Hjem › Verktøy › Lånere (anonymiser, masseslett) og anonymisere lånehistorikk som er eldre enn en gitt dato:

Anonymisering av lånehistorikk i det interne grensesnittet

Du vil få et sammandrag av de endringene du er i ferd med å gjøre før du faktisk fullfører endringene:

Bekrefting av anonymisering av lånehistorikk i det interne grensesnittet

Dokumentasjon: 1.6. Patrons (anonymize, bulk-delete).

Å gjøre dette manuelt med jevne mellomrom er lite hensiktmessig, og de fleste vil derfor ønske å bruke den automatiske løsningen:

Autmatisk løsning

Denne løsningen er basert på et skript som kjøres på serveren der Koha er installert, nemlig misc/cronjobs/batch_anonymise.pl. Dokumntasjonen for dette skriptet ser ut som følger:

Usage: misc/cronjobs/batch_anonymise.pl --days DAYS [-h|--help]
  --days DAYS    (MANDATORY) anonymise patron history that is older than DAYS days.
  -v --verbose    gives a little more information
  -h --help     prints this help message, and exits, ignoring all
           other options

Det er altså mulig å kjøre dette skriptet slik, for å anonymisere lån som ble levert inn for mer enn 2 dager siden:

misc/cronjobs/batch_anonymise.pl --days 2

Typisk bruk av dette skriptet vil være å kjøre det fra cron (eller tilsvarende) hver natt. Libriotech tilbyr denne løsningen til sine kunder, som en del av standard oppsettet av Koha.

La lånerne bestemme

Paralellt med løsningene ovenfor kan man la lånerne selv bestemme hvordan lånehistorikken deres skal behandles. Dette styres med systempreferansen OPACPrivacy. Som standard er denne slått av, men slås den på (samtidig som systempreferansen opacuserlogin er slått på og brukerne faktisk har brukernavn/passord til publikumskatalogen) vil lånerne få se en ekstra fane når de logger seg på i publikumskatalogen:

Skjermbilde i publikumskatalogen for innstillinger knyttet til lånehistorikk

Oversettelsen av denne siden er kanskje ikke helt gjennomarbeidet, men det det koker ned til er at lånerne får tre valg:

 • 0 - Ubegrenset = Lånehistorikken bevares uavhengig av hva biblioteket gjør for å anonymisere gamle lån, dvs at denne innstillingen overstyrer både den manuelle og den automatiske løsningen som er beskrevet ovenfor.
 • 1 - Standardvalg = Lånehistorikk anonymiseres når biblioteket utfører manuell eller automatisk anonymisering. Dette er standardvalget og det er foreløpig ikke mulig å endre hva som skal være standard for nye lånere.
 • 2 - Aldri = Lånehistorikken anonymiseres ved innlevering.

Det er kun lånerne selv som kan endre denne innstilingen i publikumskatalogen - den kan ikke endres av bibliotekets personale gjennom det interne grensesnittet.

Lånerne kan også selv velge å klikke på "Umiddelbar sletting", for å slette lånehistorikken der og da, uavhengig av valg biblioteket eller låneren ellers har gjort.

Utviklingsmuligheter

Ville du kjøpt bil etter en anbudsrunde?

Chris Cormack (en av de aller mest sentrale Koha-utviklerne) har følgende å si om kjøp av biblioteksystemer og anbudsprosesser:

I bought a car by sending out a document and evaluating salespeople’s written responses

Actually I didn’t because that would be an utterly ridiculous way to buy I car. The last time I bought one, I looked at it, I test drove it, I got a mechanic to look at it. You can do all of these things with Free and Open Source software, including getting a good look at the engine. This is much harder and sometimes not even possible with proprietary software. So why would you use an RFP process to purchase software, when you have the opportunity to actually evaluate it in a meaningful way instead.

If you are hoping for me to have an answer to this I am afraid I don’t. What I do know is that a typical RFP process discriminates against Free and Open Source software, mostly because we can’t lie. I am not saying that I know for sure proprietary ILS vendors lie, (although there are documented cases of their employees lying about Open Source before) but if people can’t see your code, you can say it does whatever you like. When talking about Koha, there isn’t this option. The code is there for everyone to see, the bugs are logged publicly, we have publicly archived lists, publicly logged IRC channels. What you see is exactly what you get, we can’t say “Koha will make your coffee” because you can check if that is true or not. So I guess this is a long winded way of saying, choose Free and Open Source … we can’t lie to you.

(Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.)

Oppsummering av "Bli kjent med Koha" 7. november 2012

Som tidligere annonsert ble Bli kjent med Koha arrangert i Oslo 7. november. 19 mennesker fra 11 forskjellige bibliotek møtte opp, og mange ulike bibliotektyper var representert: folkebibliotek, fylkesbibliotek, medisinske bibliotek, museumsbibliotek, bibliotek innen høyere utdanning samt det man vel kan kalle "fagbibliotek" mer generelt.

Nå er vel ikke undertegnede den rette til å vurdere om arrangementet var en suksess eller ikke, men inntrykket fra podiet var ihvertfall at stemningen var god, og at folk stort sett likte det de så. Petter von Krogh fra Buskerud fylkesbibliotek liveblogget hele seansen under tittelen Det frie biblioteksystemet Koha, og jeg tar meg den frihet å gjengi "konklusjonen" derfra:

Vi takker Libriotech for en informativ dag der vi ble mye bedre kjent med Koha. Oppfatningen vi sitter igjen med er at dette åpne og frie biblioteksystemet har alt å stille opp med i konkurranse med de andre systemleverandørene i Norge, og det er flott at Enger og Libriotech arrangerer informasjons- og salgsmøter av denne sorten.

Det kom opp et par spørsmål under vegs som jeg ikke kunne gi fullgode svar på der og da, jeg har forsøkt å gjøre rede for dem i egne innlegg:

Presentasjonene som ble brukt ligger her:

Libriotech synes ihvertfall "Bli kjent med Koha" var en positiv erfaring, og arrangerer gjerne noe lignende igjen. Kanskje blir det i Stavanger, Bergen, Trondheim eller Tromsø neste gang?

Koha, NORMARC og autoritetsposter

Da jeg gjorde hoveddelen av arbeidet med å implementere NORMARC i Koha var jeg nok usikker på hva jeg skulle gjøre med autoritetene, siden Koha er bygget opp rundt egne MARC-rammeverk for dette, noe NORMARC p.t. mangler. Utfallet ble at arbeidet med autoriteter for NORMARC ble utsatt på ubestemt tid. Dette ble jeg minnet om under "Bli kjent med Koha"-dagen i forrige uke, så nå er tiden inne for å gjøre noe med det.

Løsningen blir så vidt jeg kan se å bruke MARC21 sine rammeverk for autoriteter, slik at funksjonaliteten for autoriteter i NORMARC blir identisk med den man finner i MARC21. Jeg er i gang med dette arbeidet nå, og håper det skal være relativt fort gjort.

I mellomtiden er det altså mulig å studere autoritetsfunksjonene i MARC21, for å få et inntrykk av hvordan det vil fungere for NORMARC, når jobben med å få det på plass er gjort.