Libriotech på...

Testmigrering av svensk folkebibliotek

Libriotech er nå i gang med testmigrering av folkebiblioteket i Hylte, Sverige til Koha:

Förra veckan fick vi avtal på plats för testmigrering till Koha med hjälp av Libriotech. I torsdags gjordes det första testet då 55 757 poster importerades från databasdumpen från Book-IT (ett standarduttag á 20 000 SEK). Posterna är i formatet BTJMARC medan Koha (liksom Libris) använder det standardiserade formatet MARC21. Skillnaderna är dock inte så stora och några inledande tester tyder på att själva posterna indexeras korrekt.

Dette er det første folkebiblioteket i Sverige som har bestemt seg for å satse på Koha. Hvilket norsk folkebibliotek blir det første som gjør det samme, mon tro?

Videre oppdateringer om migreringen vil komme her og på bloggen Koha – projektblogg från Regionbibliotek Halland.

Registrering og bidrag til KohaCon13

Det er nå mulig å registrere seg til KohaCon13:

Registration for this year’s KohaCon, the international users’ conference of the Koha open-source library system, is now open! KohaCon13 will be held October 16 – 22 at the Atlantis Casino Resort in Reno, Nevada, USA.

Det er foreløpig uavklart om Libriotech vil delta på konferansen eller ikke, men det er et sterkt ønske... Blant annet for å kunne foreslå å holde et innlegg om SemantiKoha.

Gode nyheter fra Tyrkia

Utdrag fra en melding på den internasjonale Koha-lista i går:

This project initiated by "Republic of Turkey Ministry of Culture and
Tourism" and "Near East University".
The project itself aims to migrate all the Public Libraries that are
operating under authority of Ministry of Culture and Tourism.
And this makes up to total 1112 branches, with more than 800.000 users
total and approx. 8.000.000 bibliographic records currently.
Also it's anticipated that this movement will bring great attraction from
other libraries located around the country and also from some other
organisations as well.

Yay!

Koha og Web-statistikk

Ed Veal fra ByWater har publisert en bloggpost med tittelen Koha Web Stats Using Google Analytics, og Chris Cormack har svart med Using Piwik for website traffic analysis with Koha.

Både Google Analytics og Piwik gjør en god jobb med å holde orden på statstikk over besøkende på et nettsted, men Libriotech vil hevde at Piwik, som fri programvare, har noen fordeler:

 • Den som sitter på Piwik-installasjonen har full kontroll over egne data og hvordan de lagres.
 • Hvem vet hvordan Google egentlig utnytter dataene fra Analytics, for eksempel ved å kombinere dem med data fra andre kilder?

På grunn av dette tilbyr Libriotech alle sine Koha-kunder gratis bruk av Piwik i forbindelse med Koha-installasjonen sin. Og vi har også nylig støttet videre utvikling av Piwik med et mindre beløp.

Mens vi venter...

Anonymisering av lånehistorikk i Koha

Standardinnstillingen i Koha er at lånehistorikk tas vare på, noe som ikke er i tråd med norske lover og regler. For å være innenfor lovverket må en av to ting gjøres:

Forberedelser

Uavhengig av hvilken løsning man velger må systempreferansen AnonymousPatron fylles med lånernummeret (dvs "borrowernumber", ikke kortnummer eller strekkode) til en fiktiv låner. Ved anonymisering vil de faktiske lånernummerne bli byttet ut med nummeret fra denne systempreferansen, slik at det ikke lenger blir mulig å spore et lån tilbake til en konkret låner, samtidig som det er mulig å ta ut statistikk på hva som ble lånt når osv.

Manuell løsning

I det interne grensesnittet kan man gå til Hjem › Verktøy › Lånere (anonymiser, masseslett) og anonymisere lånehistorikk som er eldre enn en gitt dato:

Anonymisering av lånehistorikk i det interne grensesnittet

Du vil få et sammandrag av de endringene du er i ferd med å gjøre før du faktisk fullfører endringene:

Bekrefting av anonymisering av lånehistorikk i det interne grensesnittet

Dokumentasjon: 1.6. Patrons (anonymize, bulk-delete).

Å gjøre dette manuelt med jevne mellomrom er lite hensiktmessig, og de fleste vil derfor ønske å bruke den automatiske løsningen:

Autmatisk løsning

Denne løsningen er basert på et skript som kjøres på serveren der Koha er installert, nemlig misc/cronjobs/batch_anonymise.pl. Dokumntasjonen for dette skriptet ser ut som følger:

Usage: misc/cronjobs/batch_anonymise.pl --days DAYS [-h|--help]
  --days DAYS    (MANDATORY) anonymise patron history that is older than DAYS days.
  -v --verbose    gives a little more information
  -h --help     prints this help message, and exits, ignoring all
           other options

Det er altså mulig å kjøre dette skriptet slik, for å anonymisere lån som ble levert inn for mer enn 2 dager siden:

misc/cronjobs/batch_anonymise.pl --days 2

Typisk bruk av dette skriptet vil være å kjøre det fra cron (eller tilsvarende) hver natt. Libriotech tilbyr denne løsningen til sine kunder, som en del av standard oppsettet av Koha.

La lånerne bestemme

Paralellt med løsningene ovenfor kan man la lånerne selv bestemme hvordan lånehistorikken deres skal behandles. Dette styres med systempreferansen OPACPrivacy. Som standard er denne slått av, men slås den på (samtidig som systempreferansen opacuserlogin er slått på og brukerne faktisk har brukernavn/passord til publikumskatalogen) vil lånerne få se en ekstra fane når de logger seg på i publikumskatalogen:

Skjermbilde i publikumskatalogen for innstillinger knyttet til lånehistorikk

Oversettelsen av denne siden er kanskje ikke helt gjennomarbeidet, men det det koker ned til er at lånerne får tre valg:

 • 0 - Ubegrenset = Lånehistorikken bevares uavhengig av hva biblioteket gjør for å anonymisere gamle lån, dvs at denne innstillingen overstyrer både den manuelle og den automatiske løsningen som er beskrevet ovenfor.
 • 1 - Standardvalg = Lånehistorikk anonymiseres når biblioteket utfører manuell eller automatisk anonymisering. Dette er standardvalget og det er foreløpig ikke mulig å endre hva som skal være standard for nye lånere.
 • 2 - Aldri = Lånehistorikken anonymiseres ved innlevering.

Det er kun lånerne selv som kan endre denne innstilingen i publikumskatalogen - den kan ikke endres av bibliotekets personale gjennom det interne grensesnittet.

Lånerne kan også selv velge å klikke på "Umiddelbar sletting", for å slette lånehistorikken der og da, uavhengig av valg biblioteket eller låneren ellers har gjort.

Utviklingsmuligheter